ASPECTE ASTROLOGICE BENEFICE IN LUNA IANUARIE 2019

Vineri, 11 ianuarie, SOARE CONJUNCȚIE cu PLUTON. Efecte: Favorizează atingerea spontană a unor stări de conştiinţă superioară, trezeşte capacitatea de dedublare conştientă în lumile astrale. Facilitează transformarea spirituală prin intermediul punerii la unison a voinţei individuale cu Voinţa atotputernică a lui Dumnezeu Tatăl. Facilitează transmutarea potenţialului creator în energie şi face posibilă sublimarea cu uşurinţă a energiilor rezultante în sferele superioare ale fiinţei. Trezeşte dorinţa de afirmare benefică şi face să crească încrederea în succesul acţiunilor noastre bune, rafinează pasionalitatea erotică, trezeşte aspiraţia către idealuri spirituale înalte.

Duminică, 13 ianuarie, MERCUR în CONJUNCȚIE cu SATURN. Efecte: Trezeşte şi amplifică perseverenţa, favorizează apariţia aptitudinilor de conducător, face să apară abilitatea în comunicare, trezeşte şi dinamizează capacitatea de discriminare.

Luni, 14 ianuarie, MERCUR în SEXTIL cu NEPTUN. Efecte: Trezeşte şi conferă apariţia unui mod de gândire rafinat, transfigurator şi favorizează dinamizarea puterii de pătrundere mentală. Reprezintă o şansă de a descoperi unele modalităţi tainice, inedite, de depăşire a sferei mentalului prin cultivarea stării de abandon în faţa Voinţei lui Dumnezeu Tatăl. Facilitează apariţia spontană a unei stări ample de transfigurare şi totodată conferă un foarte bun control lăuntric asupra fluctuaţiilor mentale. Face să se amplifice şi să se rafineze aspiraţia către transformare spirituală, face posibilă pătrunderea ocultă în sfera subconştientului colectiv, permite eliminarea fulgerătoare a fobiilor.

Vineri, 18 ianuarie,VENUS în TRIGON MARTE. Efecte: Trezeşte şi dinamizează tandreţea, rafinamentul erotic şi artistic. Trezeşte şi face să crească interesul pentru plăcerile elevate. Trezeşte şi dinamizează imaginaţia creatoare.

Vineri, 18 ianuarie, MERCUR în CONJUNCȚIE PLUTON. Efecte: Acest aspect permite să fie asociate cu uşurinţă voinţa fermă cu abilitatea mentală de a găsi soluţii benefice, creatoare la problemele cu care ne confruntăm. Acesta este un aspect astral favorabil învingerii obstacolelor de tot felul. Este facilitată apariţia spontană a stărilor de vid beatific, este dinamizată şi amplificată puterea de concentrare mentală, focalizarea de lungă durată a atenţiei, trezeşte disponibilităţile mentale latente, accelerează sublimarea energiilor inferioare la nivelul centrului subtil de forţă AJNA CHAKRA. Este un aspect ce trezeşte şi amplifică puterea de pătrundere mentală, face să apară o stare inedită de hiperluciditate, uşurează focalizarea asupra trăirilor de natură mistică, face să apară anumite intuiţii spirituale referitoare la universul cauzal.

Luni, 21 ianuarie – LUNA PLINĂ. Perioada de influenţă nefastă a Lunii Pline începe duminică, 20 ianuarie, la ora 13:16 şi se încheie marți, 22 ianuarie, la ora 01:16. Momentul de maximă influenţă nefastă a Lunii Pline: luni, 21 ianuarie, la ora 07:16.

Marți, 22 ianuarie, VENUS în CONJUNCȚIE cu JUPITER. Efecte: Trezeşte şi amplifică starea de expansiune la nivel afectiv, face să se trezească optimismul şi compasiunea. Facilitează atingerea stării de echilibru între sfera materială şi cea spirituală, între ce este plăcut şi ce este util, conduce la trezirea în fiinţă a respectului faţă de întreaga creaţie. Impulsionează cultivarea relaţiilor interumane armonioase, trezeşte puterea de a empatiza şi de a învăţa prin intermediul exemplelor excepţionale ale fiinţelor spirituale, facilitează transmutarea accelerată şi alchimizarea plăcerilor inferioare în iubire plină de compasiune.

Vineri, 25 ianuarie, MARTE în TRIGON cu  JUPITER. Efecte: Face posibilă intuirea şi valorificare practică a legilor spirituale, cultivarea spontaneităţii şi a curajului. Trezeşte nobleţea, dragostea de adevăr, corectitudinea. Amplifică dorinţa de exprimare a potenţialului spiritual şi face posibilă asumarea responsabilităţilor. Face să apară starea de entuziasm, conferă succesul în sfera materială, face să se trezească disponibilităţi practice ce ne sunt utile în viaţa de zi cu zi, trezeşte generozitatea, favorizează exprimarea creatoare, trezeşte încrederea în sine, puterea de exprimare a adevărurilor spirituale.

2560x1440-white-solid-color-background1